Ryczałt ewidencjonowany

Ryczałt ewidencjonowany – zakres usług:

  • dokumenty rejestrujące firmę w Urzędzie Skarbowym (NIP, oświadczenie o wyborze formy opodatkowania)
  • weryfikacja pod względem rachunkowym dokumentów księgowych
  • ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych w podatkowej księdze przychodów i rozchodów – czynności wykonywane przy użyciu oprogramowania firmy asseco: WF-KAPER
  • ewidencja wykazu środków trwałych
  • wyliczenia należnego podatku za miesiące rozliczeniowe
  • sporządzanie dokumentów płatniczych (przelewy, dowody wpłaty)
  • wyjaśnienia dla zainteresowanych dotyczące poprawności sporządzania dokumentacji rachunkowej wg przepisów prawa podatkowego
  • roczne rozliczenia podatku dochodowego