Rozliczenia roczne PIT

Rozliczenia roczne PIT – zakres usług:

  • weryfikacja pod względem rachunkowym dokumentów księgowych
  • deklaracje sporządzamy w ciągu 24 godzin
  • ostateczny termin złożenia deklaracji podatkowych upływa 30 kwietnia
  • sporządzanie rocznych rozliczeń podatkowych:
    • – dla płacących podatek w formie ryczałtu (w terminie do dnia 31 stycznia);
    • – dla uzyskujących przychody z Pozarolniczej Działalności Gospodarczej, przychodów uzyskanych za granicą oraz innych samodzielnie rozliczających podatek w ciągu roku;
    • – dla pozostałych podatników.