Pomagamy przy zakładaniu własnej działalności gospodarczej

Pomoc przy założeniu własnej działalności gospodarczej – zakres usług :

  • wybór formy prawnej Działalności Gospodarczej
  • wybór formy opodatkowania
  • rejestracja w Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej (CEIDG)
  • rejestracja w Głównym Urzędzie Statystycznym (GUS)
  • rejestracja w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (ZUS)
  • pomoc we wszystkich formalnościach krok po kroku
  • rejestracja we właściwym Urzędzie Skarbowym w przypadku niektórych podmiotów gospodarczych