Podatkowe księgi przychodów i rozchodów

Zakres usług prowadzenia KPiR:

  • dokumenty rejestrujące firmę w Urzędzie Skarbowym (NIP, oświadczenie o wyborze formy opodatkowania)
  • weryfikacja pod względem rachunkowym dokumentów księgowych
  • ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych w podatkowej księdze przychodów i rozchodów – czynności wykonywane przy użyciu oprogramowania WF-KAPER
  • ewidencja środków trwałych – amortyzacja
  • ewidencja wyposażenia
  • sporządzanie deklaracji podatkowych PIT i przekazywanie ich do Urzędu Skarbowego
  • sporządzanie dokumentów płatniczych (przelewy, dowody wpłaty)
  • wyjaśnienia dla zainteresowanych dotyczące poprawności sporządzania dokumentacji rachunkowej wg przepisów prawa podatkowego
  • roczne rozliczenia podatku dochodowego