Kadry i płace

Kadry i płace – zakres usług :

  •  prowadzenie ewidencji pracowników (kartoteka wynagrodzeń, kartoteka podatkowa, kartoteka zasiłkowa, ewidencja czasu pracy miesięcznej oraz rocznej, kartoteka urlopowa, lista obecności)
  •  sporządzanie dokumentów podstawowych (umowa o pracę, umowa-zlecenie, wypowiedzenia umowy o pracę, świadectwa pracy, zaświadczenia o wynagrodzeniu)
  •  sporządzanie listy płacowych wg różnych form zatrudnienia (wynagrodzenie stałe, stawki godzinowe, dodatki, premię, potrącenia, wynagrodzenie chorobowe) – czynności wykonywane przy użyciu oprogramowania RAKS SQL kadry i płace
  • sporządzanie deklaracji podatkowych i informacji o wynagrodzeniach PIT-4, PIT-11, PIT-8 i przekazywanie ich do Urzędu Skarbowego oraz dla pracowników
  • sporządzanie dokumentów płatniczych (przelewy podatków, przelewy wynagrodzeń)
  • wyjaśnienia dla zainteresowanych dotyczące poprawności sporządzania dokumentacji kadrowej wg przepisów prawa pracy