Ewidencja VAT

Ewidencja VAT – zakres usług:

  •  dokumenty rejestrujące firmę w urzędzie skarbowym (VAT-R, VAT-6)
  • weryfikacja pod względem rachunkowym dokumentów księgowych
  • sporządzanie dokumentów płatniczych (przelewy, dowody wpłaty)
  • ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych w rejestrze zakupów i sprzedaży – czynności wykonywane przy użyciu oprogramowania firmy ASSECO: WF-KAPER JPK-VAT
  • sporządzanie deklaracji podatkowych VAT-7 i przekazywanie ich do urzędu skarbowego wraz z plikami JPK-VAT
  • wyjaśnienia dla zainteresowanych dotyczące poprawności sporządzania dokumentacji rachunkowej wg przepisów prawa podatkowego