Cennik

Rodzaj usługi
Cena netto
Cena brutto
Ryczałt ewidencjonowany 100,00 zł 123,00 zł
Księga przychodów i rozchodów (KPiR bez ewidencji VAT)
(podatnicy niebędący płatnikami VAT) – opłata podstawowa (do 10 dokumentów księgowych miesięcznie)
200,00 zł 246,00 zł
Księga przychodów i rozchodów (KPiR z ewidencją VAT)
(podatnicy będący płatnikami VAT) – opłata podstawowa (do 10 dokumentów księgowych miesięcznie)
300,00 zł 369,00 zł
Opłata dodatkowa
Opłata od dokumentu księgowego powyżej 10 pozycji 2,00 zł 2,46 zł
Pracownik – zleceniobiorca ze składkami ZUS 35,00 zł 43,05 zł
Zleceniobiorca bez składek ZUS 25,00 zł 30,75 zł
Inne sprawozdania lub informacje 30,00-200,00 zł 36,90-246,00 zł
Deklaracje podatkowe (PCC, SD-2, itp.) 40,00 zł 49,20 zł

 

Księgi rachunkowe (pełna księgowość) 500,00 zł 615,00 zł
Opłata dodatkowa
Opłata od dokumentu księgowego powyżej 10 pozycji 8,00 zł 9,84 zł
Deklaracje podatkowe 40,00 zł 49,20 zł
Bilans Średnia z 12 miesięcy
Inne sprawozdania lub informacje 30,00-200,00 zł 36,90-246,00 zł
Opracowanie polityki rachunkowości od 200,00 zł od 246,00 zł
Obsługa prawna – opłata z 1 godzinę 120,00 zł 147,60 zł

 

Rodzaj usługi
Cena brutto
Roczne rozliczenia PIT 40,00 zł
Załączniki do deklaracji PIT 20,00 zł

Cenny obowiązują od dnia 01.01.2021 r.

Zapraszamy na spotkanie i omówienia szczegółów współpracy. Jesteśmy do Państwa dyspozycji.