Cennik

Rodzaj usługi

Cena netto

Cena brutto

Ryczałt ewidencjonowany 100,00 zł 123,00 zł
Księga przychodów i rozchodów (KPiR bez ewidencji VAT)
(podatnicy niebędący płatnikami VAT) – opłata podstawowa (do 10 dokumentów księgowych miesięcznie)
180,00 zł 221,40 zł
Księga przychodów i rozchodów (KPiR z ewidencją VAT)
(podatnicy będący płatnikami VAT) – opłata podstawowa (do 10 dokumentów księgowych miesięcznie)
280,00 zł 344,40 zł

Opłata dodatkowa

Opłata od dokumentu księgowego powyżej 10 pozycji 2,00 zł 2,46 zł
Pracownik – zleceniobiorca ze składkami ZUS 30,00 zł 36,90 zł
Zleceniobiorca bez składek ZUS 20,00 zł 24,60 zł
Inne sprawozdania lub informacje 20,00-100,00 zł 23,60-123,00 zł
Deklaracje podatkowe (PCC, SD-2, itp.) 30,00 zł 36,90 zł
Księgi rachunkowe (pełna księgowość) 500,00 zł 615,00 zł

Opłata dodatkowa

Opłata od dokumentu księgowego powyżej 10 pozycji 8,00 zł 9,84 zł
Deklaracje podatkowe 30,00 zł 36,90 zł
Bilans Średnia z 1 miesiąca
Inne sprawozdania lub informacje 20,00-200,00 zł 24,60-246,00 zł
Opracowanie polityki rachunkowości od 200,00 zł od 246,00 zł
Obsługa prawna – opłata z 1 godzinę 100,00 zł 123,00 zł

 

Rodzaj usługi

Cena brutto

Roczne rozliczenia PIT 40,00 zł
Załączniki do deklaracji PIT 20,00 zł

Cenny obowiązują od dnia 01.01.2019 r.

Zapraszamy na spotkanie i omówienia szczegółów współpracy. Jesteśmy do Państwa dyspozycji.