Cennik

Rodzaj usługi
Cena netto
Cena brutto
Ryczałt ewidencjonowany 178,86 zł 220,00 zł
Księga przychodów i rozchodów (KPiR bez ewidencji VAT)
(podatnicy niebędący płatnikami VAT) – opłata podstawowa (do 20 dokumentów księgowych miesięcznie)
235,77 zł 290,00 zł
Księga przychodów i rozchodów (KPiR z ewidencją VAT)
(podatnicy będący płatnikami VAT) – opłata podstawowa (do 20 dokumentów księgowych miesięcznie)
382,11 zł 470,00 zł
Opłata dodatkowa
Opłata od dokumentu księgowego powyżej 20 pozycji 2,85 zł 3,50 zł
Pracownik – zleceniobiorca ze składkami ZUS 48,78 zł 60,00 zł
Zleceniobiorca bez składek ZUS 32,52 zł 40,00 zł
Inne sprawozdania lub informacje 40,65-243,90 zł 50-300,00 zł
Deklaracje podatkowe (PCC, SD-2, itp.) 50,00 zł 61,25 zł

 

Księgi rachunkowe (pełna księgowość) 650,00 zł 845,00 zł
Opłata dodatkowa
Opłata od dokumentu księgowego powyżej 20 pozycji 7,50 zł 9,22 zł
Deklaracje podatkowe od 50,00 zł od 61,25 zł
Bilans Średnia z 12 miesięcy
Inne sprawozdania lub informacje 30,00-200,00 zł 36,90-246,00 zł
Opracowanie polityki rachunkowości od 300,00 zł od 369,00 zł
Obsługa prawna – opłata z 1 godzinę 150,00 zł 184,50 zł

 

Rodzaj usługi
Cena brutto
Roczne rozliczenia PIT 50,00 zł
Załączniki do deklaracji PIT 10,00 zł

Cenny obowiązują od dnia 01.01.2022 r.

Zapraszamy na spotkanie i omówienia szczegółów współpracy. Jesteśmy do Państwa dyspozycji.